Exeter NH
Home buttonAncestor ButtonBiography buttonPictures buttonDocuments ButtonContact us Button

John Leavitt MI Descendants

 

Lucy Rowell
b. 8/15/1803
m. 3/13/1822
d. 7/23/1858

 
 
|
 
 

Josiah Leavitt
b. 12/22/1822
d. 6/24/1896

 
 
|
 
 

Lucinda Leavitt
b. 7/25/1825
d. 6/06/1961

 
 
|
 
 

Cinderilla Leavitt
b. 3/12/1827
d. 6/16/1841

 
 
|
 
 

Orilla Leavitt
b. 2/10/1829
d. 4/20/1896

 
 
|
 
 

Lyman Utley Leavitt
b. 5/24/1831
d. 2/23/1912

 
 
|
 
 

John Quincy Leavitt
b. 10/1/1833
d. 9/29/1913

 
|
 
 

Sarah Chamberlain Leavitt
b. 2/21/1836
d. 4/2/1916

 
     
 
Phoebe Leavitt
b. 1/27/1839
d. 3/12/1914
 
 
|
 
 

Flavilla Leavitt
b. 4/8/1842
d. 3/30/1863

 
 
|
 

Thomas J. Leavitt
b. 2/8/1847
d. 7/3/1847

             
 
Leavitt Family History © 2008 + | Contact Us | Submit Information | Relative List | Links